KHÓA ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Liên Hệ : 0985868673- MS TRINH ( Phòng Đào Tạo ) đăng ký tham gia khóa học để được ưu đãi giảm học phí

Liên hệ: TỪ THỊ TUYẾT TRINH, 0985868673, 04 Tiểu la, Phường Hòa Cường bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng