Chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu lớn cần mua các nền đất tại dự án green river city
Chúng tôi có nhu cầu gấp cần mua với số lượng lớn các nền đất tại dự án
Cần mua ngay các lô 5B1,LÔ 5B2,LÔ 5B3,LÔ 5B4,LÔ 5B5,LÔ 5B6,LÔ 5B7,LÔ 5B8,LÔ 5B9,LÔ 5B10,LÔ 5B11,LÔ 5B12,LÔ 5B13,LÔ 5B14,LÔ 5B15,LÔ 5B16,LÔ 5B17,LÔ 5B18,LÔ 5B19,LÔ 5B20,LÔ 5B21,LÔ 5B22,LÔ 5B23,LÔ 5B24,LÔ 5B25,LÔ 5B26,LÔ 5B27,LÔ 5B28,LÔ 5B29,LÔ 5B30,LÔ 5B31,LÔ 5B32,LÔ 5B33,LÔ 5B34……………………….
Mua đất dự án green river
Chồng tiền luôn trong ngày cho khách hàng
Mua cao hơn so với thị trường từ 10 tới 15%
Hỗ trợ ký công chứng khắp các tỉnh trong cả nước
Có hoa hồng cho người giới thiệu
Liên Hệ a Minh 0933319823
Email vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp mỹ phước 4