Liên hệ: hue238, 0983829151, 146 phố vũ - Đại phúc - Bắc Ninh