Tôi có thời gian trống từ 10h-15h,từ thứ hai đến thứ sáu.Muốn tìm việc giữ trẻ quanh khu vực quận 2,lương thỏa thuận.Liên hệ giờ hành chánh-TEL:0978933165.
C.LAN ANH.