Cuối năm kẹt tiền nên phải bán lô đất khu trường Sỹ Quan lục quân 2.
Liên hệ: Hồng Thu, 0908.126.781, - hongthu050@gmail.com