Liên hệ: Cty Thời Trang Mi Lan, 0934147388, 17 Phú Thọ Hòa, P Phú Thọ Hòa