TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC.
Chương trình tiếng anh doanh nghiệp, tổ chức là chương trình mà ATLANTIC thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp, tổ chức,các trường học nhằm đào tạo cho các nhân viên giao tiếp được tiếng Anh tự tin trong môi trường làm việc quốc tế, hội nhập như hiện nay.
- Đội ngũ nhân viên của bạn có tồn tại hạn chế về khả năng Anh ngữ hay không?
- Có đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, đủ tiếng Anh để nói truyện trực tiếp với khách hàng nước ngoài không?
- Có đáp ứng được khả năng ngôn ngữ, chuẩn bị cho sự phát triển của công ty hay không?
Một khóa học “ Tiếng anh cho doanh nghiệp” sẽ là một lựa chọn tối ưu để trả lời câu hỏi trên. Không chỉ nâng cao trình độ ngôn ngữ của nhân viên, tăng khả năng làm việc, đóng góp cho công ty trong việc tăng doanh thu, tăng xuất khẩu, mà còn tạo động lực và sự chăm sóc cho nhân viên.
Để giúp các doanh nghiệp , tổ chức giải quyết những vấn đề đó, ATLANTIC đã đưa ra những khóa học :
- Tiếng anh giao tiếp quốc tế trong môi trường làm việc công sở.
- Tiếng anh thương mại.
- Luyện thi TOEIC, TOEFL , IELTS cho nhân viên và quản lý.
- Cung cấp các khóa học theo đặc thù của công ty.
Phương châm giảng dạy của ATLANTIC: Luô
Liên hệ: Phạm Thị Uyên, 0989180123, 220 ngô gia tự - tiền an- tp bắc ninh