Tại sao lại có giải pháp nghe bằng đường xương?
Chúng ta thu nhận âm thanh theo 02 con đường:
• Nghe bằng dẫn truyền đường khí thông qua ống tai, vào tai giữa và tới tai trong (ốc tai).
• Nghe bằng đường xương, các rung động vượt qua tai ngoài và tai giữa đi thẳng tới tai trong thông qua xương hàm và xương sọ. Điều này lý giải vì sao chúng ta vẫn nghe được khi tai bị bịt kín.

Thiết bị trợ thính nghe bằng đường xương BAHA 5 và BAHA 5 Power là giải pháp cho các trường hợp:

1.Baha chỉ định cho nghe kém dẫn truyền và nghe kém hỗn hợp
Hệ thống Baha không nằm trong tai, vì vậy tai hoàn toàn thông thoáng. Điều này rất tốt cho những bệnh nhân bị viêm tai hay những người không thích đặt thiết bị trong ống tai.
Không như máy trợ thính, Baha không dựa vào khuếch đại âm thanh để trợ giúp nghe. Người bị nghe kém dẫn truyền và nghe kém hỗn hợp có thể được nghe tốt hơn so với nghe bằng máy trợ thính. Âm thanh nghe thấy sẽ rõ ràng và trung thực hơn vì không bị ảnh hưởng bởi phần bị tổn thương (tai ngoài và tai giữa).

2.Baha chỉ định cho điếc hoàn toàn 1 bên (SSD)
Trường hợp bị điếc hoàn toàn 1 bên, thiết bị được cấy vào bên tai điếc. Nó sẽ thu âm thanh và truyền trực tiếp qua xương tới thẳng ốc
Liên hệ: Trung tâm trợ thính Thanh Hóa, 0967303599, 92B Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, TP Thanh Hóa