--NĂM HỢI SỐ HƯỞNG-ĐĂNG KÝ LÀ CÓ THƯỞNG--
Để chào mừng Tết Kỷ Hợi:
Liên hệ: hue238, 0983829151, 146 phố vũ - Đại phúc - Bắc Ninh