Cách học tiếng Trung tại Atlantic
Phát âm thế nào cho chuẩn
Việc phát âm không chuẩn chúng ta nên sửa ngay khi mới bắt đầu bập bẹ “b, p ,f”…và đừng tạo thói quen học phát âm một ngoại ngữ gán với một âm tương đồng của tiếng Việt mình. Ví dụ khi bạn muốn phát âm những âm khó trong tiếng Trung ví dụ như 6 âm điển hình này “z, c, s, zh, ch, sh, “. thường nghĩ đến việc học như sau.
Z đọc như chữ CH tiếng Việt “chưa”
C đọc như chữ Stiếng Việt nhưng tống hơi mạnh T/xưa
ZH đọc như chữ Tr tiếng Việt “trưa” sh đọc như chữ S tiếng việt ” sưa”
CH đọc như chữ S tiếng Việt nhưng tống hơi mạnh T/sưa….
cách học tiếng Trung trên không hoàn toàn sai mà chưa hiệu quả, chỉ giúp chúng ta học nhớ phát âm một cách ngu ngơ “hình như nó phát âm giông giống thế này”. Vì thế hãy nghe người bản xứ, nghe người Trung Quốc đặc biệt là người Bắc Kinh phát âm như thế nào ta học theo như thế.
Liên hệ: nguyễn thị huệ, 01649654051, 146 phố vũ - đại phúc-bắc ninh