Cốp 2 Tầng 4 Khay 750K
- Kích thước: 32x22x26 cm. khoang nội bộ 3,5 cm, dài 18 cm, rộng 12,7 cm. Dưới cùng của không gian lưu trữ cao 12 cm, rộng 19 cm, dài 31 cm
- Trọng lượng khoảng 3 kg
- Đồng giá 750.000 vnđ
- Các màu sắc:

- Cốp 2 Tầng 4 Khay 750K - Đen Môi Hồng
- Chi tiết sp: http://dephiendai.vn/shop/cop-2-tang-4-khay/cop-2-tang-4-khay-750k-den-moi-hong-p1595.html

- Cốp 2 Tầng 4 Khay 750K - Hồng Đậm Hoa Văn Vàng

- Chi tiết sp: http://dephiendai.vn/shop/cop-2-tang-4-khay/cop-2-tang-4-khay-750k-hong-dam-hoa-van-vang-p1596.html

- Cốp 2 Tầng 4 Khay 750K - Hồng Hoa Văn Vàng
- Chi tiết sp: http://dephiendai.vn/shop/cop-2-tang-4-khay/cop-2-tang-4-khay-750k-hong-hoa-van-vang-p1597.html

- Cốp 2 Tầng 4 Khay 750K - Bạc Hoa Văn Vàng
- Chi tiết sp: http://dephiendai.vn
Tel:0246.2929.011
Liên hệ: nguyễn hồng nhung, 02462929011, 397 Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam