Liên hệ: Điện máy Thành Đô, 02437815077, 68 cầu diễn bắc từ liêm hà nôi