Liên hệ: nguyễn thị huệ, 01649654051, 146 phố vũ - đại phúc-bắc ninh