ĐO KHÁM VÀ HỖ TRỢ CAN THIỆP NGHE KÉM TẠI TRUNG TÂM TRỢ THÍNH CÁT TƯỜNG THANH HÓA
Trung tâm chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ:
Liên hệ: Trung tâm trợ thính Thanh Hóa, 0967303599, 92B Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, TP Thanh Hóa