KHUNG THỰC ĐƠN - 191-A4
Sign Holder
Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo...
Mã sản phẩm: 191-A4, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 22.2 x 6 x 33.8 cm, màu sắc: Trắng trong
Model: 191-A4, number of tiers: 01, material: Plastic PS, dimension: 22.2 x 6 x 33.8 cm, color: White

KHUNG THỰC ĐƠN - 191-A5
- Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo (A5) ...
- Mã sản phẩm: 191-A5, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 16.2 x 6 x 25 cm, màu sắc: Trắng trong
Model: 191-A5, number of tiers: 01, material: Plastic PS, dimension: 16.2 x 6 x 25 cm, color: White
.
KHUNG THỰC ĐƠN - 191-A6
Sign Holder
Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo (A6) ...
Mã sản phẩm: 191-A6, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 11.3 x 19 cm (cao luôn đế), màu sắc: Trắng trong
Model: 191-A6, number of tiers: 01, material: Plastic PS, dimension:Rộng 11.3 x 5.8 x dài 19 cm, color: White

KHUNG THỰC ĐƠN - 191-A7
Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo (A7) ...
Mã sản phẩm: 191-A7, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 11.3 x 5.8 x 12 cm, màu sắc: Trắng trong
Model: 191-A7, number of tiers: 01, material: Plastic PS, dimension: ngang 11.1
Liên hệ: Bùi Thị Thanh Nga, 0936011847, 47/58 Song Hành, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM