#GÓCTÌMĐỒNGĐỘI
NGOẠI NGỮ ATLANTIC
CẦN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Liên hệ: nguyễn thị huệ, 0349654051, 146 phố vũ - đại phúc - bắc ninh