NGOẠI NGỮ ATLANTIC
CẦN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Liên hệ: NGUYỄN THỊ HUỆ, 0349654051, 146 PHÔ VŨ - ĐẠI PHÚC - BẮC NINH