Liên hệ: Dien May Thanh Do, 02437815077, 68 cầu diễn bắc từ liêm hà nôi, Cần bán