HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN, THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2016 CẤP TỐC
Cá nhân/ đơn vị/ tổ chức đang có nhu cầu học An toàn lao động theo quy định của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP?
Bạn muốn học lớp Huấn luyện An toàn lao động để có chứng chỉ An toàn lao động?
Bạn cần chứng chỉ An toàn lao động cho công việc của bạn?
Bạn đang tìm địa chỉ Trung tâm huấn luyện an toàn lao động uy tín, chất lượng, học phí thấp, cấp chứng chỉ an toàn lao động nhanh?
Bạn muốn huấn luyện an toàn lao động cho công nhân viên của công ty bạn?

THÔNG BÁO
MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
I. ĐỐI TƯỢNGHUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
- Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu theo quy định được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
- Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động
Liên hệ: Tuyển Sinh VTE, 0909145089, 546 Lê Hồng Phong, P 10, Q 10