Quy mô: 5,5ha gần 300 nền với diện tích 5 x 20, 7 x 20, 10 x 15.
Liên hệ: Bích Nguyễn , 0902592725, đường sỏi, thôn thiện sơn