ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
Để giúp khách hàng nắm được trình tự đăng ký bảo hộ sáng kiểu dáng công nghiệp, Chúng tôi đưa ra quy trình đăng ký bảo hộ như sau
* Tên Dịch vụ:
- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;
* Mục đích:
- Giúp quý khách biết được các thủ tục cần thiết để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;
* Nội dung Tư vấn:
Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng các nội dung cần thiết một cách cụ thể rõ ràng trước khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:
1. Quyền đăng ký nhãn hiệu:
- Tổ chức hoặc cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất,kinh doanh hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá hoặc dịch vụ do mình sản xuất hoặc kinh doanh;
- Tổ chức hoặc cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;
- Đối với nhãn hiệu tập thể, quyền nộp đơn thuộc về tổ
Liên hệ: Phạm Tùng Linh, 058 381 1234, Số 31-33 ngõ 6 Kim Đồng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội