Thép lò xo, thép lá đàn hồi
Phân loại: Thép đàn hồi xanh, thép đàn hồi trắng
Thép đàn hồi đen, thép đàn hồi vàng
Thép đàn hồi đã gia nhiệt, thép đàn hồi chưa gia nhiệt

Kích thước:
Thép lò xo 1 zem,
Thép lò xo 2 zem,
Thép lò xo 3 zem,
Thép lò xo 4 zem,
Thép lò xo 5 zem,
Thép lò xo 7 zem,
Thép lò xo 8 zem,
Thép lò xo 9 zem,
Thép lò xo 10 zem,
Thép lò xo 11 zem,
Thép lò xo 12 zem,
Thép lò xo 14 zem,
Thép lò xo 15 zem,
Thép lò xo 18 zem,
Thép lò xo 20 zem,
Thép lò xo 22 zem,
Thép lò xo 25 zem,
rộng 10-300mm.
Công dụng:
Thép lò xo dùng sản xuất lò xo
Thép lò xo làm lưỡi cưa lọng
Thép lò xo dùng làm bay xây dựng
Thép lò xo dùng làm thước cuộn
Thép lò xo dùng làm dao cắt
Thép dùng làm linh kiện đàn hồi
Thép lá đàn hồi làm túi đựng mắt kính
Thép lá đàn hồi làm bay xây, bay trét

Liên hệ Mr Vịnh 0937.619.107, zalo 0399884068
Duongvanvinhtkd@gmail.com
https://www.facebook.com/ThepDanHoi.LamDaoLuoiCua.BenRe
https://www.youtube.com/watch?v=_8MXxwrRxio
Liên hệ: duong vinh, 0937619107, 146 cộng hòa, phường 12, quận tân bình, tp HCM