✈️máy dán cạnh mini MF500
Liên hệ: nguyenquanghuy, 0582259722