Liên hệ: Practical, 0983360360, :72, Đường số2, Hưng gia 4, Phường Tân phong,Q. 7, TPHCM