Chúng tôi chuyên nhận huấn luyện thuê tất cả các loại cho những động tác cơ bản kỷ luật và huấn luyện hung giữ bảo vệ chủ và nhà cửa ngoài ra còn nhận phối giống nhiều loại chó vậy ai co nhu cầu huấn luyện và phối giống chó xin liên hệ số phôn 0905268612
Lê Anh Tuấn