Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HANSOL VIỆT NAM
Địa chỉ: Khu công nghiệp yên bình 1 huyện phổ yên, tỉnh Thái nguyên
Mã số doanh nghiệp: 172023000048
Ngày cấp: 31-05-2013
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng
Ngành nghề kinh doanh:

sản xuất điện thoại...
Địa chỉ: Khu công nghiệp yên bình 1 huyện phổ yên, tỉnh Thái nguyên