Đối với GPLX được cấp tại Sở GTVT TP.HCM: lệ phí tổng cộng: 749.000 VNĐ (7 ngày có bằng)
Đối với GPLX được cấp tại các địa phương khác: lệ phí tổng cộng: 849.000 VNĐ (2 tuần có bằng)
Đối với TH bị mất GPLX, còn hồ sơ gốc: lệ phí tổng cộng: 849.000 VNĐ
Đối với GPLX hết hạn đổi dưới 1 năm:lệ phí thi lại:1.449.000 VNĐ(70 ngày có bằng)
Đối với GPLX hết hạn đổi trên 1 năm :lệ phí thi lại :2.449.000VNĐ(70 ngày có bằng)
Đối với GPLX Nước Ngoài đổi về Việt Nam:1.749.000 VNĐ(7 ngày có bằng).
Đối với GPLX Việt Nam đổi sang Quốc Tế: 3.349.000 VNĐ(7 ngày có bằng)
Chi phí trên bao gồm: phí chụp ảnh xác minh tại Sở GTVT, phí khám sức khỏe, lệ phí xin cấp lại GPLX, phí gia công bằng lái PET,phí chờ đợi 2 ngày.
Thời gian nhận bằng lái: 7 ngày sau khi làm thủ tục xong tại Sở GTVT đối với GPLX cấp tại Sở GTVT TP.HCM hoặc 14 ngày đối với GPLX cấp tại các địa phương khác.
Vui lòng liên hệ hotline Mr Thái : 0909.521.069
Liên hệ: Hồ Chí Minh