Ngày 13/01/2014 tôi có đánh rơi 1cái bóp có 1số giấy tờ sau: bằng lái xe hạng B2 và GPLX quân đội mang tên Lương Quốc Huy, CMND tên Lương Tân Hương, CMND tên Châu Thị Cẩm Hồng và 1số giấy tờ quân đội khác, ai nhặt được vui lòng LH Tel. 0909514851-A.Huy, xin cảm ơn và hậu tạ