Cần tìm giấy tờ: tôi mất 1 bộ hồ sơ gồm: 1 hóa đơn giá trị gia tăng, 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy của xe Zip Piaggio của công ty Xuân Cầu, số khung: RP8M25310BV100463, số máy: M253Mx4000810 mang tên Nguyễn Việt Dũng, ai nhặt được xin liên hệ, tôi cảm ơn và hậu tạ. Tel. 0938999269.