Trên đường đi,tôi nhặt được 1 CMTND số : 101252487 mang tên Phạm Minh Đoàn,Quảng Ninh.
Liên hệ số đt : 0902223417 để nhận lại. 0902223417