Trung tâm đào tạo kế toán thực hành liên tục mở các khóa đào tạo kế toán thực hành tổng hợp.
*Nội dung khóa học:
1. Phân tích chính sách thuế và thực hành kê khai thuế trên hồ sơ có thực của doanh nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng cơ bản...
2. Thực hành ghi sổ kể toán
3. Kế toán máy trên các phần mềm mà doanh nghiệp thường sử dụng
4. Kế toán excel: ghi sổ excle có công thức, liên kế tự động
* Giảng viên: chuyên viên Cục Thuế tỉnh Thái Bình
* Số buổi học 40 - 60 buổi
* Miễn phí 2 buổi học trải nghiệm trước khi quyết định theo học
* Học phí toàn khóa: 2.500.000 đ
* Liên hệ: www.ketoanthaibinh.com; số 5/16 Đoàn Nguyễn Tuấn - Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình; ĐT: 0993 276 151
Liên hệ: Nguyễn Thanh Tuấn, 0993276151, 5/16 Đoàn Nguyễn Tuấn, TP Thái Bình