BẢNG BÁO GIÁ CỦA YẾN SÀO CẦN GIỜ LỘC THIÊN

+ Yến Tươi Làm Từ Yến Vụn , giá: 350.000đ/100g.

+ Yến Tươi Làm Từ Yến Nguyên Tổ , giá: 400.000đ/100g.

+ Yến Vụn Thô, giá: 1.100.000đ/100g.

+ Yến Bể Thô, giá: 1.400.000đ/100g.

+ Chân tổ yến, giá: 1.500.000đ/100g.

+ Tổ thô tam giác (góc), giá: 1.700.000đ/100g.

+ Tổ thô tam giác lớn (góc), giá: 1.800.000đ/100g.

+ Tổ thô loại 13-16 tổ/100g, ít lông, giá: 2.200.000/100g.

+ Tổ thô loại vừa 10-12 tổ/100g, ít lông, giá: 2.400.000/100g.

+ Tổ thô loại lớn 8-9 tổ/100g, ít lông, giá: 2.600.000/100g.

+ Tổ tinh chế VỤN làm sạch lông hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, giá: 2.200.000đ/100g.

+ Tổ tinh chế BỂ làm sạch lông hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, giá: 2.500.000đ/100g.

+ Tổ tinh chế từ YẾN NGUYÊN TỔ làm sạch lông hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, giá: 2.800.000đ/100g.

+ Tổ sơ chế rút lông nguyên tổ từ tổ thô đẹp, giá: 3.400.000đ/100g.

+ Chân Yến Tinh Chế, giá: 2.400.000đ/100g.

+ Hồng Yến Thô, giá: 3.000.000đ/100g.

+ Hồng Yến Rút Lông, giá: 4.000.000đ/100g.
Liên hệ: Lê Phương Toàn, 0909953939, 86 Rừng Sát, Bình Phước, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM