Đối với GPLX được cấp tại Sở GTVT TP.HCM: lệ phí tổng cộng: 749.000 VNĐ (7 ngày có bằng)
Đối với GPLX được cấp tại các địa phương khác: lệ phí tổng cộng: 849.000 VNĐ (2 tuần có bằng)
Đối với TH bị mất GPLX, còn hồ sơ gốc: lệ phí tổng cộng: 849.000 VNĐ
Đối với GPLX hết hạn đổi dưới 1 năm:lệ phí thi lại:1.449.000 VNĐ(30 ngày có bằng)
Đối với GPLX hết hạn đổi trên 1 năm :lệ phí thi lại :2.449.000VNĐ(30 ngày có bằng)
Đối với GPLX Nước Ngoài đổi về Việt Nam:1.749.000 VNĐ(7 ngày có bằng).
Đối với GPLX Việt Nam,Nước Ngoài đổi sang Quốc Tế(IAA): 3.349.000 VNĐ(7 ngày có bằng)
Đối với thi lấy bằng 2 bánh(hạng A1):1.600.000 VNĐ(bao viết hồ sơ+giấy khám sức khỏe+bao đậu+21 ngày có bằng).
Đối với thi lấy bằng 2 bánh phân khối lớn:4.650.000 VNĐ(bao viết hồ sơ+giấy khám sức khỏe+bao đậu+21 ngày có bằng+1 người/1xe/1 thầy).
Đối với thi lấy bằng 4 bánh trở lên(hạng B2):8.500.000 VNĐ(bao viết hồ sơ+giấy khám sức khỏe+bao đậu+104 ngày có bằng+1 người/1xe/1 thầy).
Đối với thi lấy bằng 4 bánh trở lên,tải trên 3.500kg (hạng C):10.900.000 VNĐ(bao viết hồ sơ+giấy khám sức khỏe+bao đậu+194 ngày có bằng+1 người/1xe/1 thầy).
Vui lòng liên hệ hotline Mr Thái : 0909.521.069
Liên hệ: Hồ Quang Thái, 0909521069, 0909521069