TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN LÝ KINH TẾ NĂM 2015

CĂN CỨ CÔNG VĂN HỢP TÁC TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH KHU VỰC 1 VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
Đào tạo chính quy, tập trung trong 2 năm
Thí sinh cần có đủ điều kiện sức khỏe để học tập
Bằng khá dự thi được dự thi ngay nếu không sau 1 năm
Điều kiện dự thi
Tốt ng hiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phải đăng ký học bổ sung kiến thức tại trường
Đủ sức khỏe học tập và công tác
Nộp đủ hồ sơ và đúng hẹn của nhà trường
Là đảng Viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đang công tác (trong biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Doanh nghiệp nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước; được cơ quan quản lý nhân sự quyết định cử đi dự thi.
Có bằng đại học chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
Bán hồ sơ: từ 12/10/2015 đến 23/10/2015
Nhận hồ sơ: 12/10/2015 đến 23/10/2015
Học chuyển đổi và BSKT từ 24/10/2015
Ôn thi dự kiến từ đầu tháng 11/2015
Thi dự kiến: 28-29/11/2015
Ngành tuyển sinh: QUẢN LÝ KINH TẾ
Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển
Lệ phí thi và đăng ký dự thi:Theo quy định của nhà trường
Lệ phí hộ sơ: 10
Liên hệ: tuyensinh123, 046 685.9292 , ha noi ha noi