Cần bán 1 cây Đinh Lăng 15 năm tuổi như hình
0912475313