1 Sơ lượt về công ty TNHH 1 thành viên: Thành lập năm 2011 tại Củ Chi TPHCM, chuyên về mua bán, sản xuất chế biến thực phẩm, nông sản và rất nhiều ngành nghề khó xin khác.
2 Đã tự in hóa đơn giá trị gia tăng, khai nộp thuế qua mạng, báo cáo thuế đầy đủ, sổ sách chứng từ hiện tại trắng sạch như doanh nghiệp mới thành lập.
3. Do không muốn sản xuất kinh doanh nữa và ngại đi giải thể nên chuyển nhượng lại cho ai có nhu cầu thành lập công ty để sản xuất kinh doanh với giá hữu nghị 5.000.000đ (năm triệu đồng)

4. Liên hệ A.Long 093.50.67.219

Liên hệ: a long, 0935067219, Email:anculapnghiep.tphcm@yahoo.com