TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI
Khai giảng khoá “ CEO 03 - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP”
Đây là khóa học được các Doanh nghiệp, học viên đánh giá cao về chất lượng đến tính ứng dụng thực tế trong hoạt động Doanh nghiệp. HV được học với đội ngủ giảng viên độc quyền của PTI với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, dẫn đầu trong điều hành doanh nghệp. Chuyên sâu về Chiến lược, Tài Chính, Nhân Sự, Marketing, Kinh Doanh,... Tất cả sẽ tạo nên một CEO khác biệt chỉ có tại PTI.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
- Chương trình cung cấp thêm cho CEO những cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển Doanh nghiệp. Bài học trên lớp dưới dạng tham vấn, nêu vấn đề, trao đổi mở, …
- Giúp CEO nắm vững tình hình kinh tế vĩ mô, thay đổi chính sách, cập nhật tình hình khu vực, thế giới.
- Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có
- Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO, trở thành một CEO Chuyên nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc)
- Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp
- Những người mong muốn sớm trở thành CEO hoặc nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo.

KHAI GIẢNG: 23/04/2016; Học Ngày Thứ 7 hàng tuần.
-
Liên hệ: PHÒNG TƯ VẤN HỖ TRỢ, 0974149798, Khách sạn Hoàng Hà, 368 Phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, T.Thái Bình.