như tiêu đề yêu tiên bác nào có Fx hoặc Blackberry Passport
còn tất cả thể loại thượng vàng hạ cám nhận giao lưu hết
bác nào có nhã hứng call em ạk : 09.024.87654 có zalo
thừa thiếu các thêm... nhanh gọn uy tín ... đôi bên cùng vui vẻ
[img]http://i.imgur.com/jPoTEwX.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/pKeBKjY.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/OZCicur.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/9HwWaBw.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/aOeZ7Zu.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/WBe7UOw.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/HG3dqs0.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/iXoDqfp.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/kEHTyMM.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/xUYwVh8.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/otozQdw.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/yvmGDmZ.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/0tyNyCb.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/lsA00c5.jpg[/img]
Liên hệ: mùa đông, 0902487654, hà nội việt nam