Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ TAIE - 0938984234, made in Taiwan, dùng để điều khiển nhiệt độ, độ ẩm. Bộ điều khiển tích hợp chip vi xử lý được thiết kế làm việc độ chính xác cao. Bộ điều khiển gồm nhiều chưc năng, độ tin cậy cao, giá cả cạnh tranh

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất về Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ TAIE - 0938984234


Trần Lê Dũng [Sales][Cellphone] 0938 984 234Email: dung@antrongtin.comSkype: dung.att


Model Sản Phẩm:B

Taiwan TAIE regulator: FY400, FY600, FY700, FY800, FY900 Series
FY700-101 000
FY700-10100B
The Taiwan TAIE microprocessor PID temperature controller (program)
FY700-102 000
FY700-10200B
FY700-201 000
FY700-20100B
FY700-202 000
FY700-20200B
The Taiwan TAIE microprocessor PID temperature controller (program)
FY700-301 000
FY700-30100B
FY700-302 000
FY700-30200B
FY700-701 000
FY700-70100B
FY700-10100B S/N
FY400 FY400 PID Controller
A low cost digital controller with PID and fuzzy logic functions.
A wide range of inputs and outputs are available.
FY600 FY600 PID controller
PID fuzzy logic control in a 96x48mm format. Dual display.
Choose from a multitude of options.
FY700 FY700 PID controller
PID fuzzy logic co
Liên hệ: Trần Hoàng Nhật, 0938984234, Lê Thúc Hoạch