Hỗ trợ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
Hỗ trợ đơn vị có nhu cầu đăng ký lên mạng đấu thầu Quốc gia
http://muasamcong.mpi.gov.vn/
Liên hệ: 0913 941 100 (Ms.Hoa)
Email: daotao05@dcmtvietnam
Liên hệ: Ms.Hoa, 0913941100, 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội