Đối với GPLX được cấp tại Sở GTVT TP.HCM: lệ phí tổng cộng: 749.000 VNĐ (7 ngày có bằng)
Đối với GPLX được cấp tại các địa phương khác: lệ phí tổng cộng: 849.000 VNĐ (2 tuần có bằng)
Đối với GPLX Nước Ngoài đổi về Việt Nam:965.000 VNĐ(7 ngày có bằng).
Đối với quốc tịch Nước Ngoài(không biết Tiếng Việt) thi GPLX hạng A2 Việt Nam:7.500.000 VNĐ(bao viết hồ sơ+giấy khám sức khỏe+bao đậu+21 ngày có bằng)
Đối với GPLX Việt Nam,Nước Ngoài đổi sang Quốc Tế(IAA): 3.349.000 VNĐ(7 ngày có bằng)-thời hạn bằng lái:20 năm-lưu thông 194 nước
Đối với GPLX Việt Nam,Nước Ngoài chuyển sang GPLX Mỹ,Singapore,Anh,...:,các quốc gia khác :41.450.000 (7 ngày có bằng )
Đối với GPLX hết hạn đổi dưới 1 năm:lệ phí thi lại:1.449.000 VNĐ(30 ngày có bằng)_sát hạch lý thuyết
Đối với GPLX hết hạn đổi trên 1 năm :lệ phí thi lại :2.449.000VNĐ(30 ngày có bằng)_sát hạch lý thuyếtthực hành
Đối với GPLX hết hạn đổi dưới 1 năm:hồ sơ gốc ở tỉnh:lệ phí thi lại :2.949.000 VNĐ(30 ngày có bằng)_sát hạch lý thuyết
Đối với TH bị mất GPLX, còn hồ sơ gốc: lệ phí tổng cộng: 849.000 VNĐ
Đối với thi lấy bằng 2 bánh (hạng A1):1.600.000 VNĐ(bao viết hồ sơ+bao giấy khám sức khỏe+bao đậu+21 ngày có bằng+giao bằng tận nơi)
Liên hệ: Hồ Quang Thái, 090 952 10 69, 19 Phú Mỹ,P22,Quận Bình Thạnh