E – Learning (viết tắt của từ Electronic Learning) là một thuật ngữ mới. Hiện nay theo các quan điểm và dưới các hình thức khác nhau có rất nhiều cách hiểu về thuật ngữ này. Hiểu theo nghĩa rộng E – Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập và đào tạo dựa tren công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin.
Trong giáo dục có định nghĩa E – Learning (hay còn gọi là Giáo dục trực tuyến) là phương thức học ảo thông qua một máy vi tính nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi, yêu cầu ra đề cho học viên học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN). Mở rộng ra, các cá nhân hay các tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến. Mà nơi đó vẫn nhận đào tạo học viên, đóng học phí và có các bài kiểm tra như các trường học khác.
Chúng ta thấy rằng nhiều nước trên thế giới đã đẩy mạnh E – Learning (hay còn gọi là Giáo dục trực tuyến) trong hệ thống giáo dục chung cả nước. Nhiều năm gần đây, E – Learning đã và đang triển khai cho họ
Liên hệ: bao trinh, 01274442346, can tho ninh kieu