Thông báo trang facebook này đã bị: Hack-Mọi người cảnh giác không kết bạn nha-Tụi này chuyên ăn cắp hình ảnh của người khác để kết bạn,rồi lừa đảo.Chúng ở Đắc Lắc-Tên:Huỳnh Lục Ngọc Anh và Nguyễn Viết Nam.
HẰNG.