Viết bài theo lĩnh vực, chủ đề, và các từ khóa được cung cấp (chủ yếu về sức khỏe nam giới, góc tâm sự đàn ông).
- Bài viết có thể là bài dịch lại từ web nước ngoài hoặc biên tập lại từ những nội dung trên internet. Không sao chép thông tin trùng lặp từ các trang mạng khác và nội dung tìm kiếm trên google.
- Công việc online làm việc tại nhà. Phù hợp với các đối tượng có máy tính, học sinh, sinh viên, người lao động, có nhiều thời gian rảnh và muốn kiếm thêm thu nhập.
Chi tiết truy cập : http://danongtoday.com/tuyen-cong-tac-vien-trang-tap-chi-viet-bai-chuan-seo-bid142.html
Liên hệ: Lamthiet, 0912241479, Bồng sơn - hoài nhơn - Binh định