Cty chuyên về chế tạo máy móc nên vào chỉ việc hàn các chi tiết máy móc.
Liên hệ: Mr . Thống, 0911717104, 76/6E xuân thới đông