Smc media chuyên :
Cung cấp âm thanh công suất lớn,đèn led
phục vụ hội nghị hội thảo
tổ chức sự kiện lớn,nhỏ trọn gói ..
Liên hệ: Nguyễn Tiến Bảo, 01628964571, Số 3 nhân hòa