Mình là sinh viên mới tốt nghiệp trường Hutech. Nhận dạy tiếng anh cho tất cả mọi người trình độ dưới đại học và anh văn từ lớp 1 đến 12. Giúp học sinh sinh viên lấy lại kiến thức cũ củng cố thêm kiến thức mới. Đặc biệt nhận dạy từ đầu cho những ai chưa biết gì về tiếng anh.
Liên Hệ: 0962557535
Email: Johnquy222@gmail.com
Liên hệ: Quynguyen, 0962557535, 118A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A