[SỰ KIỆN TƯ VẤN]
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NEW ZEALAND ĐƯỢC THƯỞNG ĐIỂM ĐỊNH CƯ.
99% sinh viên Việt Nam chưa biết điều này.
Chi tiết chương trình: https://goo.gl/kfPQ4M

Thời gian diễn ra sự kiện:
- Bắt đầu từ 8:00 - 12:00 Thứ Bảy ngày 17/6/2017

Địa điểm:
Công ty Tư vấn Du học Khánh Nguyễn
- Địa chỉ: 134/6 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM
- SĐT liên hệ: 0936.44.44.23

Link đăng ký tham gia chương trình: https://goo.gl/XmvOq7

Công ty Tư vấn Du học Khánh Nguyễn trân trọng thông báo về việc tổ chức sự kiện tư vấn chương trình du học New Zealand được thưởng điểm định cư.

Hiện nay, New Zealand đang có chính sách phát triển kinh tế vùng. Vì thế, Khánh Nguyễn muốn giúp cho những bạn quan tâm du học New Zealand hiểu rõ được chính sách thưởng điểm định cư mới nhất hiện nay. Qua đó mở rộng cơ hội định cư tại New Zealand.
Liên hệ: Khánh Nguyễn, 0936444423, 134/6 Cách Mạng Tháng 8 Phường 10 Quận 3, TP.HCM