GV người Hoa dạy Hoa ngữ đánh VT Pinyin và nhận dạy tiếng Việt cho ngườiTQ,HK.ĐL
GV nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy Hoa ngữ và dạy đánh vi tính chữ Hoa bằng Pinyin cực nhanh,dễ tiếp thu.HV 1 tháng đầu đãm bảo đọc được toàn bộ chữ Hoa và viết chữ Hán.Tháng thứ 2 bắt đầu giao tiếp bằng tiếng Bắc Kinh ( trong suốt khóa học bắt buộc HV dùng tiếng Hoa trao đổi kỹ năng đàm thoại luyện nghe nói đọc viết chính xác trong sinh hoạt hàng ngày dễ dàng tra cứu tự điển theo phiên âm, theo bộ,theo 4 góc chữ Hoa đây là tuyệt kỹ của GV .
HV có nhu cầu học về thương mại đáp ứng trong kinh doanh GV sẽ dạy song song 2 giáo trình đàm thoại thương mại và sinh hoạt hàng ngày theo sách giáo khoa.
Có nhận dạy HV đi du học, HV có nhu cầu đi nước ngoài hoặc lập gia đình đi định cư nước ngoài v.v...
Có nhận làm phiên dịch và liên lạc khách hàng Trung Quốc , Đài Loan, HONGKONG.
Liên hệ thầy Bình : DD 0908001117- 0919158887
Liên hệ: Ngô Hán Bình, 0908001117, 362/21/16 Thống Nhất, phuong 16, quận gò vấp