Đang cần mua nhà xưởng sản xuất cao su trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước với 2 tiêu chí chính:
- Nhà xưởng phải có giấy phép hoạt động ngành cao su
- Hệ thống xử lý nước thải tốt
Mọi thông tin xin liên hệ với Anh Linh 0909.263664. Nhà xưởng không quá 60 tỷ.
Liên hệ: nguyen hoang anh Linh, 0909263664, 44 duong so 3, phuong Tan Tao A, Binh Tan